Thuja Brabant

Thuja occidentalis ‘Brabant’ (Western Tree of Life ‘Brabant’) är en av de starkaste barrträdarna och mycket lämplig för användning som en häckväxt. Denna häckträ är lätt att sköta och växer utan problem under de flesta förhållanden. På grund av den ofta flerstammade tillväxten är Thuja Brabant snabbt synlig. Färgen på thuja ‘Brabant’ är grön, nya … [Read more…]

Lev frisk, grön din trädgård!

Inom stadsmiljön har grönskan minskat alltmer under de senaste decennierna. Lyckligtvis pågår en rörelse för att återställa de naturliga värdena i staden. Regeringar och företag funderar alltmer på grön design. Men du kan också ta ditt ansvar! En grön miljö är mycket hälsosam. Detta minskar stress, ökar koncentrationen och förbättrar luftkvaliteten. Jonkers ger dig gärna … [Read more…]

Häckar i och runt trädgården

Många trädgårdar är åtskilda av en häck. Häckar kan också spela en roll i själva trädgården, till exempel för att skapa trädgårdsrum. Häckar ger en känsla av integritet och ibland skydd. En häck kan också ge en fridfull bakgrund i trädgården för gränsväxterna. Dessutom kan fåglar som svartfågeln föda upp i den. Slutligen kan en … [Read more…]